Is het al tijd voor bier?

Nee, nog langes niet jonguh wadenktegijdan he?

Nee, nog langes niet jonguh wadenktegijdan he?

banner