Is het al tijd voor bier?

nee, optyfen bij die koelkast.

nee, optyfen bij die koelkast.

banner