Is het al tijd voor bier?

Nein, es ist noch keinen Zeit für Bier!

Nein, es ist noch keinen Zeit für Bier!

banner