Is het al tijd voor bier?

<Script src="https://paste.corne.info/raw/hebu.coffee"></script>

<Script src="https://paste.corne.info/raw/hebu.coffee"></script>

banner